Bel ons op: 06 30 35 02 36 Mail: info@stibhoogeveen.nl

Facebook Twitter Linkedin

Jos Eringfeld: 'Starters leveren een bijdrage aan de lokale economie'

Jos Eringfeld is sinds 2014 een van de ambassadeurs van STiB. Hij is werkzaam in Hoogeveen bij de Rabobank Zuidwest-Drenthe als directeur. ‘Ik zet me in voor het Stib omdat ik het een goed georganiseerd initiatief vind vanuit gemeente en ondernemers om starters op weg te helpen met het starten van hun bedrijf. Als bank krijgen wij ook veel vragen van starters en willen wij hen ook zo goed mogelijk faciliteren.’
Eringfeld wil starters zo goed mogelijk helpen voorbereiden op hun start. ‘Zodat een zo groot mogelijk percentage van de starters ook slaagt als ondernemer. Daardoor kunnen zij hun ambities als ondernemer waarmaken. Een goede voorbereiding is hierbij cruciaal. Bijkomend voordeel daarvan is dat een starter een bijdrage levert aan de lokale economie en uiteindelijk ook voor banen in de regio kan zorgen. Hiermee wordt de lokale leefomgeving leuker en beter, waardoor meer mensen in de regio willen en kunnen werken, wonen en recreëren. Kortom starters leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale economie, welvaart en welzijn.’

Ondernemers verbinden

Eringfeld kwam in aanraking met STiB via coördinator en coach Daphne van de Wilt. ‘We spraken over wat wij over en weer voor elkaar en specifiek voor starters in de gemeente Hoogeveen kunnen betekenen. Als bank probeert de Rabobank starters naast het leveren van de nodige en noodzakelijke bancaire diensten ook te faciliteren. Dit doen we door onze kennis en netwerk te delen en beschikbaar te stellen zodat starters daar hun voordeel mee kunnen doen. Wij proberen ondernemers met elkaar te verbinden zodat ze van elkaar kunnen leren. Dit doet het StiB uiteindelijk ook. Een ondernemer wordt veelal het meest geïnspireerd door ervaringen en adviezen te horen van andere ondernemers. Daarnaast proberen wij ze te faciliteren door het aanbieden van opleidingsprogramma’s (onder andere Minimasters) zodat ze een (nog) betere ondernemer (kunnen) worden.’
‘Stib helpt starters met vragen rondom de start van zijn/haar bedrijf. STiB helpt hen ook het ondernemingsplan uit te werken en aan te scherpen zodat zij ook goed voorbereid de keuze kunnen maken of ze wel of niet moeten starten. Tevens is onze ervaring dat de kans dat een starter een financiering bij ons kan krijgen groter is als hij/zij het ondernemingsplan in samenwerking met het StiB heeft opgesteld. Het StiB heeft namelijk een go/no-go commissie die ondernemingsplannen beoordeelt. Met een go van het StiB weten wij als bank dat het plan in ieder geval goed doordacht is en dat de mensen bij het StiB de betreffende starter ook als ondernemer zien.’

Tip

Als tip geeft Eringfeld startende ondernemers mee: ‘ Bereid je goed voor op de start van je bedrijf. Ga daarvoor in gesprek met het StiB. Laat je over alle aspecten goed voorlichten over wat er allemaal komt kijken om als startende ondernemer aan de slag te gaan. (formele aspecten, hoe kom ik aan mijn klanten, marketing, administratie et cetera). Het STiB heeft alle benodigde expertise aan boord of haalt die in haar netwerk op om je zo goed mogelijk van start te laten gaan of om gefundeerd tot de conclusie te komen dat je niet zou moeten starten. Via het STiB ontvang je een soort kwaliteitskeurmerk over de slagingskans van je bedrijf. Ik zou zeggen, maak er gebruik van.’
De wens van de ambassadeur is dat StiB het regionale loket wordt voor bijvoorbeeld alle gemeentes in Drenthe waar starters met al hun vragen terecht kunnen. ‘Nu is dit veelal nog te versnipperd. Nu is er meerdere instanties die zich hiermee bezig houden, waaronder de Kamer van Koophandel, accountants, belastingdienst, banken en MKB Nederland.’

Meer informatie?

Meer informatie over STiB is te vinden op de website: www.stibhoogeveen.nl Er wordt ook regelmatig een STiB Ondernemerscafé georganiseerd, het volgende Ondernemerscafé staat gepland op maandag 11 september. Een STiB Ondernemerscafé is informatief, een goede gelegenheid om te netwerken en gratis toegankelijk.

 

Kennis opdoen en delen in een ontspannen sfeer

Minimaal vier keer per jaar organiseren wij het STiB Ondernemerscafé, een laagdrempelige en gratis gelegenheid om te netwerken.

Elke ondernemer weet dat een goed netwerk goud waard is!

Meer informatie

sitemap | contact | hosting dotsolutions